Our Anniversary

Daisypath Anniversary tickers

You and Me

Daisypath Anniversary tickers

7 December 2005

焗日本小甜薯係呢個寒冷的天氣低下,有條熱騰騰的蕃薯食,真係好溫暖呀!

2 comments:

Mabel said...

你用焗爐焗嗎?
會不會要焗很長時間,

Eva said...

dear mabel,
我係用焗爐做架,用200度焗左45分鐘,用叉"吉"得落就得啦,好方便,又唔駛睇火!